Två medarbetare bär säckar med cement
REFERENSER

Upptäck våra referensprojekt

Upptäck några av våra jobb från den senaste tiden

Medarbetare påväg in i Göfast Gruppens arbetsbil

Ramavtal för byggservice hos Bostads AB Poseidon

Poseidon har över 28.000 lägenheter och var 10:e göteborgare bor i en Poseidon-lägenhet. Vi är ordentligt stolta över att ha förtroendet att sedan 2021 utföra löpande byggservice för Poseidon i områdena Centrum och Öster med drygt 9.000 lägenheter och över 45.000 kvadratmeter lokaler.

 

Arbetet i löpande byggservice är allt från det lilla som behöver åtgärdas i lägenheter och lokaler till större vattenskador, brandsaneringar och i vissa fall ombyggnationer. Då arbetet är varierande och heltäckande kan det ibland behövas underentreprenörer och där har Göfast Gruppen ett brett kontaktnät för att snabbt kunna lösa alla problem med hög kvalitet.

Kund: Bostads AB Poseidon

Vad: Ramavtal Byggservice

När: Löpande 2021-2025

Läs mer
Medarbetare påväg in i Göfast Gruppens arbetsbil

Ramavtal för byggservice hos Bostadsbolaget

1988 var Bostadsbolaget vår första kund och relationen är därmed lika gammal som Göfast Gruppen, 35 år! Bostadsbolaget är en av Göteborgs största hyresvärdar och genom åren har uppdragen och ramavtalen varierat. Lika glada som vi är över den långa relationen, lika stolta är vi för förtroendet att sedan 2021 ha ramavtalet för Byggservice i två av Bostadsbolagets områden där vi utför byggservice för drygt 8.000 lägenheter och Bostadsbolagets lokaler i områdena.

Arbetet i löpande byggservice är allt från det lilla som behöver åtgärdas i lägenheter till större vattenskador, brandsaneringar och i vissa fall ombyggnationer. Då arbetet är varierande och heltäckande kan det ibland behövs underentreprenörer och där har Göfast Gruppen ett brett kontaktnät för att snabbt kunna lösa alla problem med hög kvalitet.

Kund: Bostadsbolaget

Vad: Ramavtal Byggservice

När: Löpande 2021-2025

Läs mer
Medarbetare påväg in i Göfast Gruppens arbetsbil

Ramavtal för byggservice hos Higab

Vad vore vår stad utan de byggnader som Higab äger och förvaltar? Feskekôrka, Ullevi och Stora Teatern för att nämna några. Hela 31 av husen är byggnadsminnen. Därför är vi extra stolta att vara ramavtalspartner och ha förtroendet att sedan 2020 utföra löpande Byggservice i Higabs fastighetsbestånd Centralt i staden samt på flertalet arenor.

 

Arbetet i löpande byggservice är allt från det lilla som behöver åtgärdas till större renoveringar. Higabs fastighetsbestånd ställer höga krav på hantverket då det är många olika typer av byggnader varav vissa är K-märkta. Då arbetet är varierande och heltäckande kan det ibland behövas underentreprenörer och där har Göfast Gruppen ett brett kontaktnät för att snabbt kunna lösa alla problem med hög kvalitet.

Kund: Higab

Vad: Ramavtal Byggservice

När: Löpande 2020-2024

Läs mer
Medarbetare påväg in i Göfast Gruppens arbetsbil

Ramavtal för elservice hos Higab

Vad vore vår stad utan de byggnader som Higab äger och förvaltar? Feskekôrka, Ullevi och Stora Teatern för att nämna några. Hela 31 av husen är byggnadsminnen. Därför är vi extra stolta att vara ramavtalspartner och ha förtroendet att sedan 2021 utföra löpande Elservice Centralt i staden samt på flertalet arenor.

Arbetet i löpande elservice är allt från det lilla som behöver åtgärdas till större arbeten och omdragningar. Higabs fastighetsbestånd ställer höga krav på hantverket dådet är många olika typer av byggnader varav vissa är K-märkta. Göfast Gruppen arbetar för att snabbt kunna lösa alla problem med hög kvalitet.

Kund: Higab

Vad: Ramavtal Elservice

När: Löpande 2021-2025

Läs mer
Sjöfartsmuseet i Göteborg

Elinstallation vid nybyggnation av akvarier på Sjörfartsmuséet

Sjöfartsmuséet med det 62 meter höga sjömanstornet syns från större delen av älvstranden och är ett välbesökt museum i Göteborg.

2019-2022 renoverades Sjöfartsmuséet. Men passade då på att bygga om och bygga till vissa delar för att skapa möjligheter för större publikflöden, bättre tillgänglighet och förbättrad arbetsmiljö för personalen. I samband med detta flyttade akvarierna ut från muséet och in i en ny toppmodern anläggning under marknivån framför muséet.

Elektrikerna på Göfast Gruppen arbetade i detta stora projekt med flera olika delar. Bland annat installerade vi belysning i de stora akvarierna, tog fram styrskåpen till belysningen, utförde el-installationer i processanläggningen, kopplade in  frekvensstyrda pumpar och mer därtill. Ett roligt uppdrag för en välkänd byggnad där vi kunde visa vår kund bredden på vår kompetens.

Kund: Sjöfartsmuséet

Vad: Elinsallation vid nybyggnation av akvarier

När: 2022

Läs mer
Bild på mureri/plattsättning

Ramavtal mureri och plattsättning hos Mölndals kommun

Inom en kommun finns det många ytor som är murade, plattsatta eller kaklade. Ibland behöver dessa ytor åtgärdas och ibland behövs det nya. Göfast Gruppen har sedan 2022 ramavtalet för mureri och plattsättning för Mölndals Kommun vilket innebär att vi hjälper kommunen med allt inom området. Det är ett brett uppdrag som innefattar allt från utomhusmiljöer och fasader (till exempel sprickor i fasader) till trappor och våtrumsmiljöer såsom storkök och badrum. Det handlar om både reparationer, renoveringar och nya miljöer.

 

Med tanke på bredden av tänkbara typer av uppdrag inom avtalet är det viktigt att ha ett bra och kompetent nätverk av underentreprenörer för specifika uppdrag. Det har vi på Göfast Gruppen och därmed kan vi snabbt lösa olika typer av förfrågningar med hög kvalitet.

Kund: Mölndals kommun

Vad: Ramavtal mureri och plattsättning

När: 2022-2026

Läs mer
VVS

Ramavtal för rörarbete hos Lerums kommun

I snart 10 år har samarbetet med Lerums Kommun pågått genom olika ramavtal. Sedan 2021 hjälper vi kommunen genom ramavtalet för rörarbete vilket innebär precis allt som kan dyka upp inom området; felsökning och läckagesökning, relining, byte av blandare och andra delar i kommunens lokaler exempelvis storkök, skolor, lss-boenden, äldreboenden, gymnastiksalar, Vattenpalatset,samt mycket mer. Som sagt, i princip allt som kan dyka upp inom rör, där hjälper Göfast Gruppen till.

 

Med tanke på bredden av tänkbara typer av uppdrag inom avtalet är det viktigt att ha ett bra och kompetent nätverk av underentreprenörer för specifika uppdrag. Det har vi på Göfast Gruppen och därmed kan vi snabbt lösa olika typer av förfrågningar med hög kvalitet.

 

Kund: Lerums kommun

Vad: Ramavtal rörarbete

När: 2021-2025

Läs mer
Medarbetare arbetar med receptionsdisk i finsnickeri

Receptionsdisk till kontor & kundmottagning

Vad är det första du ser när du går in på en kundmottagning? En av de första sakerna är säkerligen receptionsdisken. Vid utformningen av en receptionsdisk finns det flera parametrar att tänka på, bland annat arbetsmiljö för medarbetaren, funktion för syftet (mötet) och estetisk design som passar in i lokalen.

En av våra kunder hade under flera år renoverat sitt huvudkontor och behövde inför inflyttningen i de nyrenoverade lokalerna en funktionell och bra receptionsdisk. Kunden i fråga beställde en välanpassad receptionsdisk som vårt finsnickeri byggde enligt kundens önskemål. Arbetet utfördes i Göfast Gruppens eget finsnickeri på Ringön där disken tillverkades och sprutmålades. Montage utfördes på plats hos kunden.

Vad: Receptionsdisk till en kunds kontor & kundmottagning

När: Hösten 2023

Läs mer
Renoverade dörrar med snickeridetaljer

Snickeridetaljer, reparation och renovering

Ett vanligt uppdrag för Göfast Gruppens Snickeri är reparationer och renoveringar av dörrar, fönster, fönsterkarmar, köksluckor etc. Vi har även sprutlackering och gör arbetet från start till mål. Anledningarna till att renovera istället för att köpa nytt kan vara flera. Det kan vara mer kostnadseffektivt att reparera istället för att köpa nytt, i andra fall vill kunden av hållbarhetsskäl reparera istället för att köpa nytt, och i vissa fall går det helt enkelt inte att hitta nya produkter i samma stil.

 

I detta uppdrag handlade det om ett par äldre, mycket slitna, dörrar som renoverades och målades.

Vad: Snickeridetaljer, reparation och renovering

Läs mer
Nytt trappräcke i äldre stil

Tillverkning av delar i äldre stil

Vid en ambitiös helrenovering av en fastighet har Göfast Gruppens Snickeri tillverkat detaljer i en för byggnaden tidsenlig stil. Bland annat har Snickeriet tillverkat räcke till trappa utomhus där tillverkning och grundmålning har skett på Snickeriet på Ringön och slutlig målning sker efter montering. Ett väldigt spännande projekt där hantverket har fått komma fram på riktigt.

Kund: Kund i Göteborgsområdet

Vad: Snickeridetaljer vid helrenovering av en fastighet

När: 2023

Läs mer
Renoverat gymnastikgolv

Byte av golv i gymnastiksal

Med åren blir alla golv slitna. Så även sportgolv i idrottshallar och det är naturligtvis viktigt att reparera så att ingen skadar sig. I en skola i Lerums kommun behövde detta sportgolv bytas ut då det fanns flera brister och tidigare lagningar i golvet. Göfast Gruppen fick uppdraget och utförde arbetet under skollov när eleverna hade annat för sig.

Kund: Lerums kommun, skola

Vad: Byte av golv i gymnastiksal

När: 2023

Läs mer
Renovering av tak i K-märkt hus

Rötskador i K-märkta hus

Rötskador i gamla hus är tyvärr inte helt ovanligt efter många år i vårt härliga göteborgsväder, och när det gäller K-märkta hus krävs lite extra omsorg. Göfast Gruppen har lång erfarenhet av arbete med K-märkta hus och vet vikten av att vid dessa renoveringar samarbeta tätt med beställaren, och eventuellt antikvarie, för att arbeta varsamt och använda rätt metoder och material.

 

Vi har arbetat med K-märkta hus för flera olika kunder, bland annat Higab och Lerums Kommun, och utfört projekt både interiört och exteriört. Vi projektleder, har egna hantverkare, och i de fall det krävs specifik specialistkompetens har vi nytta av Göfast Gruppens breda kontaktnät.

Kund: Olika kunder

Vad: Rötskador i K-märkta hus

När: Olika projekt och tidpunkter

Läs mer
Elektriker som skruvar i ett elskåp

Helrenovering av fastighet

Vid en ambitiös helrenovering av en fastighet sökte kunden en partner för arbetet. Göfast Gruppen fick uppdraget och har bland annat utfört alla elinstallationer, byte av el-centraler och apparater, samt installation av styrsystem. Arbetet har varit omfattande och stor vikt har lagts på att behålla så mycket av den äldre byggnadens känsla och samtidigt skapa något modernt med hög kvalitet. Ett väldigt spännande projekt där hantverket har fått komma fram på riktigt.

Kund: Kund i Göteborgsområdet

Vad: Helrenovering av fastighet

När: 2022-2023

Läs mer