Göfast Gruppen

El


Vi är 10 anställda och vi erbjuder funktionella och miljövänliga lösningar inom el. Vi går igenom dina behov och definierar uppdraget tillsammans med dig.
Vi erbjuder rådgivning, installation och underhåll.

Bengt
Korneliusson
Bygg
John
Douglasson
El